przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154456 odwiedzin

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH 2020 - 2021

A A A

Sochaczew, 28.11.2019 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego

 

Dotyczy: porównania ofert na „ Świadczenie usług pocztowych”dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Aleja 600 lecia 90.

Informacja o rozstrzygnięciu świadczenie usług pocztowych.pdf

 

 


Sochaczew, 18.11.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA „NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE AL. 600-LECIA 90, 96-500 SOCHACZEW”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-500 Sochaczew, al. 600-lecia 90, tel. 46  863 14 81 ogłasza przetarg ofertowy na „ Świadczenie usług pocztowych”

 

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Iwona Czułek – ( w godz. 9.00 – 16.00)  w dni powszednie.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną„ Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, al. 600-lecia 90” należy złożyć  w sekretariacie Ośrodka  pok. 213.

 

Termin składania ofert upływa 27.11.2019r.  do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego pok.

 nr 213.


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Załączniki:

Przetarg ofertowy usługi pocztowe 2020-2021.pdf

załącznik nr 1- formularz ofertowy.docx

załącznik nr 2 - zestawienie kosztów.docx

wzór umowy usługi pocztowe.pdf

kontakt