przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154172 odwiedzin

Zapytanie ofertowe - konsultant ds. uzależnień

A A A

Sochaczew, 22.08.2018 r.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU OFERTOWEGO


Dot: porównania ofert cenowych na pełnienie funkcji Konsultanta ds. Uzależnień.

informacja o rozstrzygnięciu konsultant ds uzależnień.pdf

 


Sochaczew, 14.08.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. zm.) 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w związku z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Sochaczewie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

KONSULTANTA DS. UZALEŻNIEŃ


Zapytanie ofertowe konsultant ds uzależnień.pdf

formularz ofertowy konsultant.doc

kontakt