przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154455 odwiedzin

Przetarg ofertowy - zakup i dostawa środków czystości

A A A

Sochaczew, 08.02.2018 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego

dot: porównania ofert na "Zakup i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

informacja o rozstrzygnięciu.pdf


Sochaczew, 31.01.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA „NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE

AL. 600-LECIA 90, 96-500 SOCHACZEW”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-500 Sochaczew, al. 600-lecia 90, tel. 46  863 14 81 ogłasza przetarg ofertowy na „Zakup i dostawę środków czystości”

 

Termin realizacji zamówienia:  do 31 grudnia 2018 r.   

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Iwona Czułek – ( w godz. 9.00 – 16.00)  w dni powszednie.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną„ zakup i dostawa środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, al. 600-lecia 90” należy złożyć  w sekretariacie Ośrodka  pok. 213.

 

Termin składania ofert upływa 05.02.2018 r.  do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213.


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

przetarg zakup i dostawa środki czystości.pdf

Załącznik nr 1 formularz oferty środki czystości.doc

Załacznik nr 2 wzór umowy środki czystości.doc

kontakt