przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154456 odwiedzin

Przetarg ofertowy na zakup i dostawę materiałów biurowych

A A A

Sochaczew, 28.12.2017 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego

 

Dotyczy postępowania: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE AL. 600-LECIA 90, 96-500 SOCHACZEW.

 


Sochaczew, 19.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA „NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE AL. 600-LECIA 90, 96-500 SOCHACZEW”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-500 Sochaczew, al. 600-lecia 90, tel. 46  863 14 81 ogłasza przetarg ofertowy na „Zakup i dostawę materiałów biurowych”

 

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Iwona Czułek – ( w godz. 9.00 – 16.00)  w dni powszednie.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczonązakup i dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, al. 600-lecia 90” należy złożyć  w sekretariacie Ośrodka  pok. 213.

 

Termin składania ofert upływa 28.12.2017 r.  do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213.


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Zakup i dostawa materiałów biurowych ogłoszenie.pdf

formularz oferty art biur 2017.doc

Zakup i dostawa materiałów biurowych_umowa.doc

kontakt