przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154453 odwiedzin

Przetarg ofertowy na usługi pocztowe

A A A

Sochaczew, 21.12.2017 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego

 

Dotyczy: Świadczenie usług pocztowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew.

informacja o rozstrzygnięciu przetargu ofertowego usługi pocztowe.pdf

 


Sochaczew, 15.12.2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA „NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE AL. 600-LECIA 90, 96-500 SOCHACZEW”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-500 Sochaczew, al. 600-lecia 90, tel. 46  863 14 81 ogłasza przetarg ofertowy na „ Świadczenie usług pocztowych”

 

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Iwona Czułek – ( w godz. 9.00 – 16.00)  w dni powszednie.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną„ Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, al. 600-lecia 90należy złożyć  w sekretariacie Ośrodka  pok. 213.

 

Termin składania ofert upływa 21.12.2017 r.  do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213.


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym.pdf

załącznik nr1-formularz-ofertowy.docx

Załącznik Nr 2 Zestawienie kosztów.xlsx

wzor umowy usługi pocztowe.docx

świadczenie usług pocztowych odpowiedzi na pytania.pdf

kontakt