przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154456 odwiedzin

Przetarg - Usługi Opiekuńcze 2017 rok (II Etap)

A A A

Sochaczew, dnia 23.06.2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Etap II od 01.07.2017r. do 30.12.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II etap.pdf

 


Sochaczew, 20.06.2017 r.

 

Informacja o treści złożonych ofert


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Etap II od 01.07.2017r. do 30.12.2017r.

Informacja o treści złożonych ofert.pdf

 

 


 

Sochaczew, 12.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:"Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1 styczniaa 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Etap II od 01.07.2017r. do 30.12.2017r.

ogłoszenie II etap.pdf

SIWZ 2017 usługi opiekuńcze II etap.doc

załącznik nr 1 do SIWZ II etap.doc

załącznik nr 2 do SIWZ II etap umowa.doc

załącznik nr 3 do SIWZ II etap umowa dane osobowe.doc

kontakt