przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154172 odwiedzin

Przetarg - Usługi Opiekuńcze 2017 rok (I Etap)

A A A

Sochaczew, dnia 22.12.2016 r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania:"Świadczenie usług opiekuńcznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r. Etap I do 30.06.2017 r."

zawiadomienie o wyborze usługi opiekuńcze 2017.pdf

 


Sochaczew, dnia 02.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:"Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Etap I do 30.06.2017 r.


ogłoszenie.pdf

siwz 2017 mops.pdf

oferta wraz z załącznikami mops.doc

załącznik nr 2 do SIWZ umowamops.doc

załącznik nr 3 do SIWZ umowa dane osobowemops.doc

kontakt