przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154172 odwiedzin

Przetarg : Zorganizowanie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz indywidualnej i grupowej terapii psychospołecznej

A A A

Sochaczew, 08.11.2013 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty081113.pdf

 


 

Sochaczew,22.10.2013r.

 

Pytanie do zamawiającego

informacja221013.pdf

 

 

 

Sochaczew,21.10.2013r.

 

Informacja o zmianie SIWZ

 

Wykonawcy

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz indywidualnej i grupowej terapii psychospołecznej dla uczestników projektu systemowego „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia”

 

 

Zamawiający - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Dodaje załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

informacja211013.pdf

SIWZ21102013.doc

 

 

Sochaczew, 17.10.2013r.

 

Ogłoszenie o przetargu: Zorganizowanie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz indywidualnej i grupowej terapii psychospołecznej dla uczestników projektu systemowego "Nowe umiejętności-Nowa jakość życia"

ogłoszenie o zamówieniu17102013.pdf

SIWZ17102013.doc

kontakt