przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
154172 odwiedzin
Nowe okresy świadczeniowe

Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wnioski o ustalenie prawa do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  na  nowy  okres zasiłkowy 2020/2021 składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600 – lecia 90.


Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 14.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 14.00
Środa od godz. 9.00 do godz. 14.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 16.00
Piątek od godz. 9.00 do godz. 14.00

 

1.Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca 2020 roku.

2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
4.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2021 roku.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na  okres świadczeniowy 2020/2021 składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600 – lecia 90.

Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 14.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 14.00
Środa od godz. 9.00 do godz. 14.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 16.00
Piątek od godz. 9.00 do godz. 14.00

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną  od dnia 1 lipca 2020 r.

Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2020 r.


Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r.

Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października r. ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.

A A A
19.06.2020
godz.08:14
 
kontakt