przejdź do Sochaczew.pl
148244 odwiedzin

wiadomości

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” zaprasza   do udziału w spotkaniach grup warsztatowych, edukacyjnych, wsparcia   w ramach projektu   ROZWÓJ PORADNICTWA I WSPARCIA D...
19.09.2012
godz.15:11

      CENTRUM WSPARCIA RODZINY   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90; tel.: 046 863 14 81 lub 82 (zapisy telefoniczne oraz osobiste w Sekretariacie MOPS)     GRUPA WSPAR...
18.09.2012
godz.15:16

  Uwaga Seniorzy!!!   Burmistrz Miasta Sochaczew wzorem roku ubiegłego umożliwia dokonanie bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie szczepionką VAXIGRIP dla 300 mieszkańców miasta Sochaczew powyżej 60 roku życia...
18.09.2012
godz.15:16

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Pomoc może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy ...
10.09.2012
godz.09:24

    Dnia 01.09.2012 r. - sobota odbyła się kolejna wycieczka integracyjna zorganizowana przez asystentów rodziny z MOPS Sochaczew.     Tak jak poprzednim razem udział w wycieczce wzięli podopieczni wraz ze swoimi dzi...
06.09.2012
godz.15:12

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:   § 1. Od dnia 1 listopada 2012 r.: 1) wysok...
29.08.2012
godz.12:45

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż istnieje możliwość finansowania obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych: żłobku, przedszkolu, szkole, w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie d...
20.08.2012
godz.15:16

14 lipca, w sobotę, dla rodzin objętych asystą rodzinną została zorganizowana wycieczka integracyjna połączona z warsztatami rodzinnymi pt.„Przyjemne Chwilki” do Parku w Żelazowej Woli. Asystenci rodziny którzy byli i...
25.07.2012
godz.15:17

4 lipca br na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się impreza integracyjna pod hasłem „Wakacji Nadszedł Czas”. Głównym organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Osobom Potrzebującym „Z Sercem do wszyst...
06.07.2012
godz.22:03

Komunikat w sprawie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej realizowa...
11.06.2012
godz.13:49

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość