przejdź do Sochaczew.pl
148244 odwiedzin

wiadomości

  Projekt "Nowe umiejętności-Nowa jakość życia" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W  VI EDYCJI PROJEK...
24.01.2013
godz.09:47

Przeciwdziałając skutkom zamarznięć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600 – lecia 90, zwraca się z prośbą do mieszkańców naszego miasta, o udzielanie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebując...
23.01.2013
godz.09:47

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku poz. 1548 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w świadczeniach opiekuńczych:   Od 1 stycznia 2013 roku świadczeniami opiekuńczymi s...
16.01.2013
godz.10:55

      W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Senior naszym przyjacielem" przedstawiamy galerię zdjęć z konkursu, którą można oglądać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie.     Wszystkim...
08.01.2013
godz.10:54

UWAGA   Kryterium dochodowe do "Becikowego" dot. dzieci urodzonych po 01.01.2013 roku. Od dnia 01.01.2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka "Becikowe" będzie uzależnione od kryterium do...
03.01.2013
godz.10:54

    W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Senior naszym przyjacielem" przedstawiamy listę laureatów konkursu:   - Katarzyna Gregorek - Aleksandra Zawadzka - Klaudia Materska - Aleksandra Wałęsa ...
20.12.2012
godz.15:25

W dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w stołówce św. Teresy z Kalkuty przy Kościele św. Wawrzyńca w Sochaczewie, zasiadło do wigilijnego stołu 70 osób bezdomnych i potrzebujących. W uroczystym spotkaniu wigilijnym ...
20.12.2012
godz.15:24

14 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Sochaczewie odbyła się konferencja promująca aktywną integrację związana z zakończeniem V edycji projektu systemowego ,,Nowe umiejętności - Nowa jakość ży...
17.12.2012
godz.15:25

16 grudnia 2012r., dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Sochaczew oraz stowarzyszenia motocyklowego BORUTA MC SOCHACZEW, siedemnaścioro dzieci wykazujacych się największym zaangażowaniem w zajęcia organizowane przez MOPS ...
17.12.2012
godz.15:24

W dniu 12.12.2012r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Sochaczewie. Spotkanie przebiegało w miłej, świ...
13.12.2012
godz.15:14

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość