przejdź do Sochaczew.pl
110929 odwiedzin

"Kreatywni-Narkotykom Przeciwni"

A A A

W miesiącu lipcu 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sochaczewie rozpocznie się cykl zajęć warsztatowych  o charakterze profilaktycznym w ramach projektu ,,Kreatywni -Narkotykom przeciwni” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym ,,Z Sercem Do Wszystkich” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem  Pomocy Społecznej współfinansowanego  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zajęcia są skierowane do rodziców, opiekunów oraz dzieci w wieku szkolnym  i młodzieży gimnazjalnej.

Dzieciom i młodzieży proponujemy udział w następujących formach zajęć:

  • Warsztaty ,,Pracujemy metodą dramy”
  • Warsztaty ,,Turystyczno-rekreacyjne”
  • Warsztaty relaksacyjno-profilaktyczne ,,Radzę sobie ze stresem ”
  • Warsztaty  ,,Młody animator-twórczo myślę i działam”

 Dla rodziców i opiekunów przewidziane są zajęcia:

  • Warsztaty ,,Kompetencji rodzicielskich z elementami zajęć o charakterze relaksacyjnym”
  • Grupy wsparcia ,,Pogotowie rodzicielskie”

Proponowane działania przyczynią się do zmniejszenia  ryzyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży ,pozwolą na rozwinięcie zainteresowań, trwałe skierowanie energii w kierunku rozwiązań konstruktywnych i bezpiecznych. Naszym zamysłem jest umożliwienie samorealizacji, rozwinięcia wiedzy i nabycia pozytywnych doświadczeń ,a tym samym skierowanie uwagi na działania rozwijające i motywujące do zdrowego stylu życia. Projekt zakłada, iż podejmowane zadania wpłyną na zwiększenie aktywności i świadomego uczestnictwa rodziców w procesie wychowawczym, co stanowi jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania inicjacji narkotykowej u dzieci i młodzieży.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących udziału w projekcie zapraszamy do siedziby  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 96-500 Sochaczew,Al.600-lecia 90 lub kontaktu telefonicznego pod numerem 046 863 14 81 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 (p.Zydlewska Marzena pok.210)

 

ulotka MCPS 2016.pdf

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość