98232 odwiedzin
 
 

Formy pracy z uczestnikami projektu

A A A

 

Osoby uczestniczące w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej będą miały możliwość skorzystania z pomocy specjalistów:

  • psychologa

  • terapeuty ds. uzależnień

  • prawnika

  • doradcy zawodowego

 

Każdy specjalista dokona diagnozy możliwości, ograniczeń i predyspozycji uczestników po to, aby wskazać im kierunek rozwoju, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy.

 

Przez cały okres uczestnictwa w projekcie czyli do sierpnia 2014r., będą również objęci pomocą pracownika socjalnego oraz lidera KIS.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie