przejdź do Sochaczew.pl
125023 odwiedzin

Rezultaty

A A A

 

Rezultaty twarde:

- przeszkolenie 10 pracowników socjalnych z zakresu SC KIS (szkolenie pn.Wprowadzenie do wdrożenia systemu certyfikacji KIS)

- przeszkolenie 8 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej z zakresu SC KIS (szkolenie pn.Wprowadzenie do wdrożenia systemu certyfikacji KIS)

- przeszkolenie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu SC KIS (szkolenie pn. Wprowadzenie do wdrożenia systemu certyfikacji KIS)

- zorganizowanie zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą ds. uzależnień dla 15 osób – uczestników zajęć w KIS przez 6 miesięcy. 

 

 

Rezultaty miękkie:

- poprawa efektywności funkcjonowania systemu usług reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację zadań przewidzianych w pilotażu

- zawiązana ściślejsza współpraca lokalna pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a służbami zatrudnienia

-zwiększenie wiedzy w obszarze ekonomii społecznej

-zwiększenie kompetencji w zakresie współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- zwiększenie motywacji do podejmowania działań innowacyjnych w obszarze lokalnej polityki społecznej

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość