98232 odwiedzin
 
 

Skład Zespołu

A A A

W skład zespołu wchodzą:

Marcin Izydorek– Komenda Powiatowa Policji

Joanna Szymaniak – Prokurator Rejonowy w Sochaczewie

Elżbieta Matuszewska-Woźnica – Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego

Selena Majcher-Radna Rady Miejskiej , Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej    

Iwona Woźnicka -Pietrzak -Członek Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Katarzyna Kajak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Monika Radwańska-Komosa – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Emilia Munio – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Izabela Grzelak-Jarszak – Pedagog Szkoły Podstawowej nr 2

Zofia Berent – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Kuzińska - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie w MOPS

Damian Wasilewski - Pracownik socjalny w MOPS

Krystyna Krzywonos - Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Anna Kuzińska.
Zastępcą Damian Wasilewski.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie