55604 odwiedzin
 
 

Klub Wolontariatu

A A A

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. Uroczystość została zorganizowana przez MOPS oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem do Wszystkich" w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny finansowanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew w ramach zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Andrzejki rozpoczęła inscenizacja przedstawiona przez dzieci uczestniczące w grupie edukacyjno-teatralnej Centrum Wsparcia Rodziny. Lanie wosku, andrzejkowe przepowiednie i zabawy przygotowane przez wolontariuszy z Klubu Wolontariatu działającego w MOPS Sochaczew wywoływały uśmiech na twarzach dzieci. Wiele radości sprawiły drobne upominki i słodki poczęstunek.


W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Klubu Wolontariatu odbywają się spotkania tzw.'' Pogotowie lekcyjne „ podczas których wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji. Spotkania te odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00 w trakcie trwania roku szkolnego.

Program woluntarystyczny realizowany w MOPS Sochaczew zapewnia osobom potrzebującym pomocy kontakt z osobami gotowymi nieść taka pomoc. Opiera się on na :

- Pracy z klientem indywidualnym : praca z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – rozmowy wspierające, organizowanie i wspólne spędzanie czasu wolnego, indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą- pomoc w nauce

- Pracy krótkoterminowej : pomoc przy organizacji różnorakich imprez masowych oraz różnorodnych akcji np. dzień dziecka, mikołajki, majówka seniora, imprez o tematyce wakacyjnej.

- Pogotowie lekcyjne : pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości
w programie szkolnym w neutralnym, bezpiecznym miejscu wyznaczonym na terenie Ośrodka.

 
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość