98232 odwiedzin
 
 

Formy Pomocy

A A A

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały ,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


2.Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna ,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenie społeczne,
e) pomoc rzeczowa,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze ,
n) pobyt w domach pomocy społecznej.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie