98232 odwiedzin
 
 

Kryteria Dochodowe

A A A

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje wówczas gdy spełnione są przynajmniej dwa warunki tj.:

- kryterium dochodowe, które od dnia 1 października 2015r.  dla osoby samotnie gospodarującej nie przekraczacza kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie-kwoty 514 zł.

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych w podfolderze "Kto może korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej ?" 15 powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie