przejdź do Sochaczew.pl
114751 odwiedzin

Kryteria Dochodowe

A A A

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje wówczas gdy spełnione są przynajmniej dwa warunki tj.:

- kryterium dochodowe, które od dnia 1 października 2015r.  dla osoby samotnie gospodarującej nie przekraczacza kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie-kwoty 514 zł.

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych w podfolderze "Kto może korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej ?" 15 powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość