przejdź do Sochaczew.pl
118306 odwiedzin
Grupa samopomocowa dla chorych na stwardnienie rozsiane

W dniu 19.10.2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie o godz.16.00 odbyło się spotkanie grupy samopomocowej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Osoby w niej uczestniczące wzajemnie wspierają się w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wspólna wymiana doświadczeń zmniejsza poczucie osamotnienia, izolacji oraz wzmacnia samoocenę uczestników.
Kolejne spotkanie planujemy w przyszłym miesiącu, dnia 9 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy

A A A
23.10.2017
godz.10:51
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość