przejdź do Sochaczew.pl
118306 odwiedzin
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Od dnia 09.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie można będzie otrzymać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie wraz z Caritas Archidiecezji Łowickiej realizuje projekt mający na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej.

 

Aby skorzystać z programu należy spełnić następujące kryteria dochodowe:

  • 1268 zł. na osobę samotnie gospodarującą

  • 1028 zł. na osobę w rodzinie

 

Aby otrzymać skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS Sochaczew obsługującego rejon zamieszkiwania w dniach 09.10.2017 r. - 13.10.2017 r. w godzinach 8.00 – 15.30.

A A A
06.10.2017
godz.09:08
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość