przejdź do Sochaczew.pl
125026 odwiedzin

wiadomości

  Uwaga Seniorzy!!!   Burmistrz Miasta Sochaczew wzorem roku ubiegłego umożliwia dokonanie bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie szczepionką VAXIGRIP dla 300 mieszkańców miasta Sochaczew powyżej 60 roku życia...
18.09.2012
godz.15:16

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Pomoc może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy ...
10.09.2012
godz.09:24

    Dnia 01.09.2012 r. - sobota odbyła się kolejna wycieczka integracyjna zorganizowana przez asystentów rodziny z MOPS Sochaczew.     Tak jak poprzednim razem udział w wycieczce wzięli podopieczni wraz ze swoimi dzi...
06.09.2012
godz.15:12

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:   § 1. Od dnia 1 listopada 2012 r.: 1) wysok...
29.08.2012
godz.12:45

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż istnieje możliwość finansowania obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych: żłobku, przedszkolu, szkole, w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie d...
20.08.2012
godz.15:16

14 lipca, w sobotę, dla rodzin objętych asystą rodzinną została zorganizowana wycieczka integracyjna połączona z warsztatami rodzinnymi pt.„Przyjemne Chwilki” do Parku w Żelazowej Woli. Asystenci rodziny którzy byli i...
25.07.2012
godz.15:17

4 lipca br na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się impreza integracyjna pod hasłem „Wakacji Nadszedł Czas”. Głównym organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Osobom Potrzebującym „Z Sercem do wszyst...
06.07.2012
godz.22:03

Komunikat w sprawie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej realizowa...
11.06.2012
godz.13:49

Dnia 30.05.2012r na terenie przyległym do Kościoła Katolickiego Parafii Najświętszej Marii Panny w Trojanowie odbyła się "Rodzinna Majówka" - impreza integracyjna dla rodzin z osiedli i bloków socjalnych objętych dzia...
31.05.2012
godz.15:18

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przygotowali Quiz Wiedzy dla dzieci biorących udział w Rodzinnej Majówce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz konkurs na najlepszy rysunek odzwi...
31.05.2012
godz.15:18

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość